Brukervilkår

1. INNLEDNING

Velkommen til SlagAppen, en applikasjon til din mobiltelefon som er utviklet for å sette deg i forbindelse med øyeblikkelig hjelp i tilfelle en uheldig forekomst av slag (“SlagAppen” eller “Appen”). SlagAppen eies og drives av Slag AS, organisasjonsnummer 919 765 011 (“oss”, “vi”, “vår” eller “Slag”).

2. AKSEPT AV BRUKERVILKÅR

Disse brukervilkårene, sammen med eventuelle vilkår som godtas i forbindelse med andre funksjoner tilgjengelige i Appen, regulerer din bruk av SlagAppen (“Vilkår” eller “Brukervilkår”). Ved å bruke SlagAppen godtar du, og er bundet av, Brukervilkårene. Dersom du er uenig i disse Vilkårene, eller deler av dem, kan du ikke bruke Appen.

Vi oppfordrer deg til å lese disse Brukervilkårene nøye før du tar i bruk SlagAppen.

Slag forbeholder seg retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene. Dersom endringene er vesentlige, vil vi gi deg beskjed ved å legge ut en melding i SlagAppen. Ved fortsatt bruk av SlagAppen godtar du, og er enig i, slike eventuelle endringer av Vilkårene.

3. TJENESTEN

SlagAppen er en plattform som forbinder Appens brukere med en beredskapsenhet som vil besørge nødvendig førstehjelp til brukere som opplever slag (“Tjenestetilbyderen”). Slag leverer ikke førstehjelpstjenester. Førsthjelpstjenester leveres kun av Tjenestetilbyderen. Tjenestetilbyderen er ikke ansatt hos Slag og Slag instruerer ikke Tjenestetilbyderens utførelse av førstehjelpstjenestene. Slag er hverken ansvarlig for kvaliteten på, tidspunktet for, lovligheten av eller seriøsiteten til førstehjelpstjenesten, eller for Tjenestetilbyderens handlinger, og vi gir ingen garantier i forbindelse med slike tjenester.

Slag forbeholder seg retten til når som helst å bytte ut Tjenestetilbyderen.

4. KONTO

SlagAppen er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Bruk av SlagAppen tilbys til og er tilgjengelig for brukere som er over 18 år gamle.

For å bruke SlagAppen må du registrere deg som bruker, og en personlig konto vil bli
opprettet i ditt navn basert på opplysninger oppgitt av deg (“Konto”). Dersom du ikke
ønsker å opprette en Konto, kan du ikke bruke Appen.

Opplysningene du oppgir, må være nøyaktige og fullstendige, og oppdatert til enhver tid.
Å ikke etterkomme disse kravene er et brudd på disse Vilkårene, og kan medføre at vi
sletter din Konto.

Du får tilgang til og kan oppdatere dine opplysninger på “Min profil”, eller ved å kontakte
oss.

Passordet som beskytter din Konto er personlig og kan ikke oppgis til tredjepart. Du er
selv ansvarlig for å sikre passordet og konfidensialiteten til din Konto og for alle
aktivitetene og handlingene utført på din Konto.

Dersom du mistenker uautorisert tilgang til passordet ditt, eller uautorisert bruk av din
Konto, må du gi oss beskjed umiddelbart og endre passordet ditt så fort som mulig.

5. ABONNEMENT OG BETALING

Når du oppretter en Konto, abonnerer du på SlagAppen (“Abonnement”).
Abonnementsperioden er på ett år. Dersom du ikke avslutter ditt Abonnement ved
slutten av inneværende Abonnementsperiode, vil Abonnementet fornyes på samme
vilkår.

Du vil belastes årlig for ditt Abonnement i tråd med gjeldende Abonnementspris.

Slag forbeholder seg retten til å endre gjeldende Abonnementspris. Vi vil gjøre de nye
prisene kjent for deg, og du har rett til å avslutte ditt Abonnement dersom du ikke
aksepterer de nye prisene. Hvis du ikke avslutter ditt Abonnement eller protesterer til de
nye prisene, vil du være bundet til disse for din neste Abonnementsperiode.

6. ANGRERETT

Ved å laste ned SlagAppen aksepterer du at Angrerettloven ikke gir rett til å avbestille
kjøpet.

7. GRATIS PRØVEABONNEMENT

Slag kan, etter eget skjønn, tilby et gratis prøveabonnement i en begrenset periode
(“Prøveabonnement”).

Prøveabonnement forutsetter at du oppgir de opplysningene som er nødvendig for å gi
deg et Abonnement, inkludert fakturainformasjon. Hvis ikke slike opplysninger blir
oppgitt, kan du ikke få et Prøveabonnement.

Hvis ikke Abonnementet avbestilles innen den siste dagen av Prøveabonnementet, vil
Abonnementet fortsette i samsvar med disse Brukervilkårene.

8. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER

Vennligst klikk her for å lese vår Personvernpolicy.

Når du oppretter en Konto, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernpolicy.

Du garanterer at opplysningene du oppgir er korrekte, nøyaktige, gyldige, fullstendige, og du har rett til å gi opplysningene.

9. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Slag og dens lisensgivere har, og vil fortsette å ha, eneretten til tjenesten og dens innhold, funksjoner og funksjonalitet og alle tilhørende varemerker, opphavsrettigheter og immaterielle rettigheter. Du kan bare bruke slike rettigheter og materiale i forbindelse med bruk av SlagAppen, i samsvar med disse Vilkårene.

10. KLAGER

Hvis du oppdager feil i SlagAppen kan du klage til oss. Hvis du ønsker å klage til oss, må du ta kontakt uten unødvendig opphold etter at feilen er oppdaget.

11. INGEN GARANTIER

Du bruker Appen på egen risiko. SlagAppen er ment å tilby ekstra trygghet, men erstatter ikke på noen måte helsehjelpen som tilbys av nødetater eller legen din, og skal kun brukes som et tillegg til disse.

Appen tilbys uten garantier av noe slag, enten uttrykte eller underforståtte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, underforståtte sikkerhets-, helse- og beskyttelsesgarantier, og garantier angående ytelsen av en spesiell tjeneste.
Funksjonaliteten til din telefon er ditt ansvar alene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å holde telefonen sin programvare oppdatert og fri fra skadevare, og å forsikre at telefonen har internettforbindelse og innenfor rekkevidden av slike tjenester. Det er ditt ansvar alene å gi SlagAppen relevante tillatelser og tilganger i dine telefoninnstillinger.

Slag garanterer ikke at Appen vil fungere uavbrutt eller være tilgjengelig på bestemte tider eller steder. Slag garanterer ikke at feil eller mangler vil bli utbedret eller at Appen er uten virus eller andre skadelige komponenter.

Slag garanterer ikke at Appen vil gi visse resultater, ei heller at resultatet av å bruke Appen vil innfri dine behov eller forventninger.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal ikke Slag holdes ansvarlig for skader eller personskader tilknyttet eller som følge av (i) bruken av, eller manglende evne til å bruke, Appen; (ii) eventuell ikke-oppfyllelse av tjenestene tilbudt av Tjenestetilbyderen eller annen tredjepart; (iii) noe innhold i Appen; eller (iv) noen eventuell uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine opplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, forsinkelser, feil, ytelsesproblemer, avbrudd i tjenesten, tap av data eller andre potensielle funksjonsfeil i Appen.

13. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Hvis du ønsker å slette din Konto kan du gjøre dette gjennom “Min profil”, eller ved å kontakte oss.

Slag forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte eller innstille din Konto med umiddelbar virkning, uten å gi beskjed på forhånd, ved brudd på disse Vilkårene eller dersom du utviser oppførsel som vi anser som upassende.

Hvis vi avslutter din Konto vil du umiddelbart miste retten til å bruke Appen.

14. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Disse Vilkårene skal tolkes og utfylles i overensstemmelse med norsk rett. Eventuelle tvister skal være underlagt norske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

Brukervilkårene ble sist oppdatert 15.04.2020