SlagAppen

Fordi hvert minutt teller!
 • 12000 rammes av slag i Norge hvert år. 7500 mister taleevnen helt eller delvis.

 • Hvert minutt teller. Når man får slag dør opptil 2 millioner hjerneceller hvert minutt!

 • SlagAppen er den eneste nødtjenesten som er skreddersydd for manglende taleevne ved hjerneslag.

SlagAppen er et samarbeidsprosjekt mellom:

Hvorfor velge SlagAppen?

SlagAppen er en nødapp som er spesialutviklet for å få deg så raskt som mulig til akutt livreddende behandling hvis du får hjerneslag og mister taleevnen. Dersom du er i stand til å prate ring 113 snarest!

12 000 personer får slag i Norge hvert år, 6 000 av disse mister taleevnen helt eller delvis. I tillegg er det vanlig med funksjonsnedsettelser. Ved slag dør opptil 2 millioner hjerneceller hvert minutt. Uten taleevne eller andre til å hjelpe deg i umiddelbar nærhet vil det være vanskelig å ta kontakt med 113.

Når du trykker på nødknappen opprettes det umiddelbart forbindelse med Falck AS sin alarmsentral. Du kan se de viktigste funksjonene under bildet. Gjeldende pris på SlagAppen er kr 2,- pr dag og belastes to ganger pr år med kr 365,-

 • Vi vet hvor du er

  Når du sender en nødmelding kan Falcks alarmsentral umiddelbart finne ut hvor du befinner deg . Din posisjon deles med AMK, slik at de finner deg så raskt som mulig.
  SlagAppen sporer deg fra det øyeblikket du sender nødmelding, slik at ambulansepersonell hele tiden kan få oversikt over hvor du befinner deg.

 • Alarmsentral

  Alarmsentralen er bemannet med trent personell. Deres eneste oppgave er å få kartlagt din nødsituasjon, og formidle dette til AMK så raskt som mulig.

 • Videosamtale

  Når nødmelding er sendt, kan Falck opprette videosamtale med deg. En videosamtale kan gi oss bilde av hvordan din tilstand er, i tillegg til viktig informasjon om hvor du befinner deg.

 • Chat

  Når nødmelding er sendt, kan Falcks personell opprette en chat gjennom appen. De kan da stille deg viktige spørsmål hvor du kan svare ja/nei. Disse spørsmålene kan avdekke viktig informasjon om din tilstand.

Hvert minutt teller!

I videoen forteller Karl Fredrik om sin opplevelse av å få slag. Han forteller deg hvorfor hvert minutt teller, om tiden på sykehuset og familiens sterke møte med en far som slagpasient. Dette er historien om hvordan SlagAppen ble til.

Les mer