Last ned SlagAppen

Last ned SlagAppen i dag og du vil få tilgang til følgende funksjoner:

  • Mulighet til å sende nødmelding døgnet rundt, året rundt.
  • SMS varsel til dine pårørende ved sendt nødmelding
  • Sikkerhet og trygghet for at nødmelding blir korrekt og hurtig håndtert av Falck Global Assistance. Falck har gjennom et århundre levert nødtjenester av høy kvalitet.
  • Rask avklaring av din situasjon gjennom videosamtale eller chat-funksjon.
  • Mulighet til å legge inn informasjon om de stedene du oppholder deg ofte, slik at ambulansepersonell kan finne deg raskt. Det kan være informasjon om hvilken etasje du arbeider eller bor, om bomveier på hytta, eller at naboen har nøkkel til leiligheten din.
  • Mulighet til å legge in informasjon om tidligere helsetilstand eller medisinbruk. Det er 30% sjanse for at personer som har hatt slag, får et nytt slag innen 3 år.

Alt dette er skreddersydd for at AMK kan få deg til riktig sykehus så raskt som mulig. Riktig sykehus betyr et sykehus som kan gjennomføre livreddende slagbehandling.

Dette sier Landsforeningen For Slagrammede om den nye nødtjenesten:

“LFS er stolte av vårt tette samarbeid med SlagAppen. SlagAppen bidrar til at de som mister taleevnen ikke er avhengige av andre mennesker rundt seg for å få akutt helsehjelp, slik som i dag.  

Vi mener SlagAppen vil føre til raskere behandling, og forhåpentligvis avverge varige mén og eventuelle dødsfall. I tillegg mener vi at SlagAppen vil gi økt trygghet og livskvalitet til personer som har fått slag, tidligere og mennesker i risikosonen. LFS anbefaler SlagAppen.”

Roger Amundsen
Leder LFS

12 000 personer får slag i Norge hvert år, 6 00 av disse mister taleevnen helt eller delvis. Uten taleevne eller andre til å hjelpe deg i umiddelbar nærhet vil det være vanskelig å ta kontakt med 113. Har du hatt slag, eller er i risikosonen anbefaler LFS deg å laste ned SlagAppen.

Du kan laste ned appen og bruke nødtjenesten!

Last ned appen her