Hva er slag?

Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 timer eller fører til død.

Hjerneslag oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen. Dette fører til at hjernen ikke får oksygen eller næring. I løpet av få minutter dør 2 millioner hjerneceller i minuttet. Derfor sier man at hvert minutt teller. Risikoen for død eller alvorlige senskader øker raskt uten akutt medisinsk behandling. Helst innen 1,5 time.

Det er ikke alle sykehus som kan behandle slag. SlagAppen ved Falck bidrar til at AMK hjelper deg til riktig sykehus så raskt som mulig. Hvert minutt teller.

Konsekvenser

 • Cirka 50 % av alle slagrammede får problemer med taleevnen, og vil derfor få problemer med å kontakte 113
 • Slag rammer cirka 12 000 personer årlig i Norge
 • Slag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge
 • Slag er en dominerende årsak til alvorlige funksjonsnedsettelser
 • Slag koster samfunnet mellom 7 og 8 milliarder kroner årlig

SlagAppen er laget med tanke på å få deg til akutt medisinsk behandling så raskt som mulig, selv om du har mistet taleevnen eller har fått betydelig funksjonsnedsettelser.

Hvem får slag

Slag rammer alle aldre. Også barn kan bli rammet, men det er imidlertid svært sjelden. Risikoen øker betydelig med alderen.

Forskning viser at følgende gir høy risiko for slag

 • Inaktivitet
 • Genetisk disposisjon
 • Overvekt
 • Høyt blodtrykk
 • Sigarettrøyking
 • Høyt kolestrol
 • Diabetes
 • Søvnapné
 • Rusmisbruk
 • Alder over 55 år

Menn har høyere risiko enn kvinner. Bruk av p-piller hos kvinner øker risiko. Kvinner dør oftere av slag enn menn, men det er knyttet til at kvinner får slag i høyere alder enn menn.

Symptomer på slag

 • Forvirret, virker ikke helt tilstede
 • Utydelig tale og språkproblemer
 • Lammelser, ofte i den ene halvdelen av kroppen
 • Dobbeltsyn, eller forandret syn
 • Plutselig og voldsom hodepine med kvalme og oppkast
 • Plutselig nedsatt balanse eller evne til å gå og dårlig koordinasjon

 

Last ned appen her